Еднократно посещение


Ние можем да ви съдействаме за:

  • изграждане на свързаност между устройства и периферия (принтер, рутер и др.);
  • преинсталиране и конфигуриране на операционна система (Windows, Linux, Mac OS);
  • оптимизиране на локалната мрежа;
  • решаване на индивидуални проблеми.