Електро инсталация


electric

Добре функциониращата електро инсталация е основна предпоставка за оптималното и ефективно използване на вашия дом, офис или предприятие. TuXBg разполага с висококвалифицирани техници, които ви осигуряват:

  • Изграждане на нови електро инсталации;
  • Поддръжка и ремонт на съществуващи електро инсталации;
  • Отстраняване на аварии;
  • Монтаж и ремонт на електро табла;
  • Монтаж, ремонт и поддръжка на UPS;
  • Монтаж на осветителни тела и свързаните с тях елементи.