Инсталация на видеонаблюдение


video

Осигурете контрол, сигурност и защита за вашия дом или офис с инсталациите за видеонаблюние, които сме готови да ви предложим:

  • Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение;
  • Поддръжка и ремонт на съществуващи системи за видеонаблюдение;
  • Дистанционно или локално отстраняване на технически проблем;
  • Оторизиран достъп през локална мрежа и интранет.