Компютърна поддръжка


repair

  1. Софтуерна поддръжка
  2. Хардуерна поддръжка
  3. Поддръжка на мрежа и мрежово оборудване
  • Посещение на място в дома или офиса;
  • Отдалечена онлайн консултация/решаване на проблема;
  • Качествена 24-часова помощ (за нашите клиенти);
  • При аварийни ситуации времето за реакция е 1 час.

СПЕЦИАЛНА УСЛУГА: Преди да станете наш клиент, TuXBg прави подробна оценка на софтуера и хардуера, оценка на вътрешната мрежа и външния интернет доставчик. След огледа ще ви бъде направена безплатна консултация, очертаваща състоянието на досегашната компютърна система, както и решения за оптимизирането на бъдещaта работа.