Месечен абонамент


Aбонаментният сервиз доказва своите безспорни предимства като оптимален инструмент за обслужване. Абонаментна поддръжка може да се осъществява аварийно, когато възникне проблем или профилактично, с периодична диагностика откривайки и отстранявайки причините за възникване на проблеми, обезпечавайки нормалното функциониране на фирмената дейност.  Ние имаме наблюдение над всяка една част от Вашето оборудване, а Вие получавате бърза и адекватна реакция за отстраняване на проблеми, възникнали с Вашата компютърна техника или мрежа.

Нашето предложение Ви осигурява пълния потенциал на специалстите ни на една изгодна тарифа.