LAN мрежа


LAN мрежата (локалната мрежа) е основополагащ елемент на повечето от дейностите във всяко домакинство, офис или предприятие. Това е мрежата, която свързва вашите компютри, рутери, принтери, сървъри и други устройства, осигурявайки обмена на информация между тях. Ние сме в готовност да извършим за вас всички дейности по изграждането на нова или оптимизирането на една ефективно функционираща LAN мрежа:

  • Изграждане на нова локална мрежа;
  • Оптимизиране или ремонт на съществуваща локална мрежа;
  • Поддръжка и настройка на компоненти на мрежата (компютри, лаптопи, рутери, принтери и др.)